• Desfasurarea activitatilor de instruire antreprenoriala si asistenta start-up pentru sporirea ratei de ocupare pe cont propriu
  • Se vor organiza 14 evenimente de instruire antreprenoriala precum si activitati de suport start-up pentru GT la care vor participa 205 persoane
  • Se vor infiinta 2 centre regionale pentru formare meserii si consiliere antreprenoriala ce vor fi utilizate cu scopul de furniza servicii altor persoane dezavantajate din afara GT si pe perioada sustenabilitatii proiectului pentru a contribui la sporirea ratei de ocupare si ocupare pe cont propriu a regiunilor.
  • Organizarea activitatiilor necesare formarii profesionale a GT pentru adaptarea la noile cerinte de pe piata muncii
  • Formare profesionala a persoanelor din grupul tinta in vederea dezvoltarii competentelor sepcificate in proiect
  • Organizarea activitatilor de mediere si plasare pe piata muncii pentru participantii la actiunile de instruire si consiliere
  • In cadrul acestei activitati expertii plasare pe piata muncii vor media angajarea a 15 persoane participante la instruire
  • Se vor media 15 persoane participante la instruire pentru gasirea unui loc de munca pe calificarea obtinuta in cadrul proiectului.
  • Se vor acorda subventii pentru firmele ce vor angaja primele 15 persoane, in valoare de 950 de lei.
  • Subventii vor fi folosite exclusiv ca si contributie la plata salariilor noilor angajati din GT al proiectului.
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.